Volver a los detalles del artículo Sales i Favà, Lluís y Reixach, Albert (coords.), Les corts jurisdiccionals a la Corona d’Aragó (s.XI-XVIII): fonts per al seu estudi, Gerona, Universidad de Girona, 2022, 312 págs., ISBN: 978-‍84-9984-631-6