Álvarez-Ossorio, Antonio. «Cesare Mozzarelli (1947-2004)». Hispania 65, no. 220 (agosto 30, 2005): 719–722. Accedido marzo 31, 2023. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/147.