Álvarez-Ossorio, A. «Cesare Mozzarelli (1947-2004)». Hispania, vol. 65, n.º 220, agosto de 2005, pp. 719-22, https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/147.