[1]
J. L. Villanova y L. Urteaga, «Jesús Jiménez Ortoneda, interventor militar en el Rif (1911-1936)», Hispania, vol. 69, n.º 232, pp. 423–448, ago. 2009.