Sierra Blas, V. (2023) « ISBN: 978-84-1875-236-0»., Hispania, 83(274), p. e052. doi: 10.3989/hispania.2023.052.