Álvarez-Ossorio, Antonio. 2005. «Cesare Mozzarelli (1947-2004)». Hispania 65 (220):719-22. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/147.