López Zapico, Misael Arturo. 2023. « ISBN: 9788417945534». Hispania 83 (274):e053. https://doi.org/10.3989/hispania.2023.053.