Vasconcelos e Sousa, Bernardo, y Isabel Beceiro Pita. 2006. «Luís Krus (1954-2005). In Memoriam». Hispania 66 (222):321-24. https://hispania.revistas.csic.es/index.php/hispania/article/view/10.