Pich i Mitjana, J. (2008). La Génesis del catalanismo político. De los inicios de la Restauración a la crisis del Centre Català. Hispania, 68(229), 437–470. https://doi.org/10.3989/hispania.2008.v68.i229.85