[1]
Clemente Ramos, J. 2009. Paisaje agrario y sociedad rural en Holguera (siglos XIII-XVI). Hispania. 69, 231 (abr. 2009), 39–66. DOI:https://doi.org/10.3989/hispania.2009.v69.i231.98.