[1]
Isla Frez, A. 2004. Reinas de los godos. Hispania. 64, 217 (ago. 2004), 409–433. DOI:https://doi.org/10.3989/hispania.2004.v64.i217.183.